facebook

Instagram

vkontakte

youtube
Moscow Classic Grand Prix


:

 

04.06.2020 :
014
 

     


..
. / / / / .
1 1989 / 0 24-10 / / 402 67
2 1984 / 265588 24 / / 406 24
3 2005 / 70006059 2402 / / 406 818
4 1975 / 1241323 2410 / / 406 82
5 1985 / 820192 / 24 / / 406 125
6 1980 / 762751 / 24 Janis Joksts / / 406

     


..
. / / / / .
1 1985 / 4665627 21013 / / + 17

     


..
. / / / / .
1 1990 / 0413628 -412 / / 2000

     


..
. / / / / .
1 1990 / 144 21.10 / / 1600 4
2 1989 Estonia 21-10 Grikis Andris Latvia/Ogre / 1600 12

      TOURING MONDIAL


..
. / / / / .
1 1982 / 8209500 BMW 316 E 21 / / TOURING MONDIAL
2 1976 / 5239634 BMW 320 GR2 / / TOURING MONDIAL
3 1988 / 2601633 BMW M3 /. / TOURING MONDIAL
4 1971/21100011 911 / / TOURING MONDIAL